Đảng bộ Sở GTVT

ĐẢNG BỘ SỞ GTVT CAO BẰNG TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH MỚI BAN HÀNH (ĐỢT 1-2017)

 Ngày 05/5/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2017).

Các tin khác
Đăng kí nhận RSS - Đảng bộ Sở GTVT