Lĩnh vực vận tải

Chấp thuận màu sơn và biểu trưng logo của DN xe buýt Cty CP vận tại Hòa Bình Cao Bằng

Số ký hiệu: 920/SGTVT-VT
Ngày ban hành: 29/04/2014
Người ký: Giám đốc Sở GTVT Nông Văn Hải
Lĩnh vực văn bản:
Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực vận tải