Lịch công tác của Lãnh đạo (tuần 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)