Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Lạng Sơn - Cao Bằng)