v/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTK cố định Hà Giang đi Cao Bằng (Bến xe khách TP. Cao Bằng ) và ngược lại